Kategorie: Poplatky

Cena poplatku za kanalizaci rok 2022

Stočné pro rok 2022

Cena stočného pro rok 2022

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schválilo dne 14.12.2021 pod usnesením č. 6 cenu stočného na základě směrných čísel roční spotřeby vody, která ze zákona činí 36 m3 na jednoho občana ve výši 38,89,- Kč/ m3 za osobu trvale žijící v obci.

Poplatek je splatný do 31.1.2022.

 

Mgr.Václav Zubr,starosta obce v.r.

print Formát pro tisk